Εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Αριθμ. 82785/Δ2 – ΦΕΚ τεύχος Β 4768/27.07.2023

Αναλυτικά η εξεταστέα ύλη για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024 στο ΦΕΚ