Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς ΕΕΤΑΑ

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα και ξεκινούν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς ΕΕΤΑΑ

 

Οι εγγραφές των ωφελούμενων – κατόχων voucher στις δομές, θα ξεκινήσουν το αργότερο την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

 

Τα οριστικά αποτελέσματα