Εγγραφή στα δημοτολόγια του Συμφώνου Συμβίωσης

Αριθμ. ΤΑΔΚ 638 /2016 – ΦΕΚ B 1825 – 22.06.2016

Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις απαιτούμενες ενέργειες και τα δικαιολογητικά για τη δημοτολογική τακτοποίηση των πολιτών σε περίπτωση σύναψης Συμφώνου Συμβίωσης, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4356/2016

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/06/1825_2016-symf-sym.pdf”]

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης