ΕΟΠΥΥ. Περίθαλψη σε ασφαλισμένους της ΕΕ και άλλων χωρών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ