ΕΟΠΥΥ. Κατάργηση αποζημίωσης συγκεκριμένων εξετάσεων

ΕΟΠΥΥ
Αθήνα, 25/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων και μετά από μελέτη του σχετικού καταλόγου κωδικοποίησης, ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε την απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων κωδικών εξετάσεων, για τις οποίες έχουν παρατηρηθεί τα εξής:

1. Αφορούν σε διπλές καταχωρήσεις της ίδιας εξέτασης

2. Περιλαμβάνονται σε άλλες εξετάσεις

3. Είναι παρωχημένες και δεν χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική πράξη

4. Περιλαμβάνονται στην ιατρική επίσκεψη, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δεν τιμολογούνται μεμονωμένα.

Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ στηρίχθηκε στο πόρισμα 5μελούς Επιτροπής, που συστάθηκε με την συμμετοχή εκπροσώπων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων – Κυτταρολόγων – Παθολογοανατόμων.

Επίσης, παρατηρήσεις και προτάσεις έγιναν και από επιστημονικές εταιρείες (Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών και  Καρδιολόγων Ελλάδας, Ωτορινολαρρυγγολογική εταιρεία, Οφθαλμολογική εταιρεία, Ενδοκρινολογική εταιρεία, Νευρολογική εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας).

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα δεν θα αποζημιώνονται, καθώς έχουν ήδη εξαιρεθεί από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Οι πρωτοβουλίες του ΕΟΠΥΥ για το εξορθολογισμό του πλαισίου αποζημίωσης διαγνωστικών εξετάσεων με την εισαγωγή κανόνων και οδηγιών θα συνεχιστούν.

Παράρτημα

ΚΩΔΙΚΟΣ

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

eDAPI

ΤΙΜΗ

1

Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων

110000039

3,43

2

Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων

110000042

4,49

3

Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων

110000100

2,88

4

Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά

110000102

2,26

5

Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά)

110000113

9,51

6

Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά)

110000114

14,23

7

THROMBOTEST

110000129

7,16

8

Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά

110000131

4,75

9

Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια

110000132

2,23

10

Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων

110000136

581,07

11

Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη)

110000269

4,4

12

Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ

120000072

20,54

13

α-Μαννοσιδάση (λευκά)

130000021

5,02

14

Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους

130000053

4,49

15

Εξέταση κοπράνων πλήρως δι’ αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon

130000087

5,22

16

α-Mαννοσιδάση πλάσματος

130000130

11,89

17

Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων

130000131

14,23

18

Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα)

130000132

11,89

Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού

19

συμπλοκών με ALGIAN BLUE

130000163

123,26

20

Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα

130000192

4,75

21

Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση

130000194

4,75

22

Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών

150000011

2,88

23

Αναζήτηση σπειροχαίτης δι΄ υπερμικροσκοπίου

150000016

8

24

Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης

150000035

2,88

25

Αντίδραση Zondek – Friedman

150000039

14,23

26

Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών

150000040

5,22

27

Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών

150000041

8,01

28

Παρασκευή αυτεμβολίων

150000055

8,63

29

Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος

150000068

2,88

Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών

30

μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά

150000069

7,63

31

Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.)

150000070

1,76

32

Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων

150000073

42,67

33

Waler Rose

150000080

4,17

34

Δοκιμασία Latex

150000086

7,16

35

Ames Ona

150000102

4,75

36

Prolk – m

150000103

3,43

37

DERMO TEST

150000105

8,28

38

Ιολογικός Έλεγχος

150000108

5,22

39

Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση

150000122

4,75

40

Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα

150000123

9,51

41

Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος

150000124

9,51

42

Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση

150000125

1,76

43

Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων

120000496

9,51

44

Α1? Μικροσφαιρίνη ούρων

120000497

12,38

45

Οιστρόνη αίματος (E1)

160000097

12

46

Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος

160000127

9,51

47

Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA)

120000097

8,28

48

Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων

160000004

22

49

Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου

160000007

12,38

50

Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου

160000008

41,03

51

Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO )

ανα δείγμα:

160000013

16,46

52

Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου

160000014

4,75

53

Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου

160000015

10

54

Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά

160000039

15,85

55

Πρεγναδιόλη

160000043

12,38

56

Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη

160000051

12,38

57

Αγγειοτονίνη Η

160000053

6,66

58

Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO)

160000063

10

59

Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών

160000064

20

Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών

60

ορμονών

160000065

6,66

61

Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3)

160000067

18,99

62

Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4)

160000084

9,51

63

Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH)

160000089

9,51

64

Αντιδιουρητική ορμόνη – ADH

160000093

28,47

65

Οπισθοβολβικές ενέσεις οινοπνεύματος κ.λ.π.

400000021

1,76

66

Κορεπραξία δια φωτοπηξίας

400000025

21,72

67

Εξέταση δι’ Adaptometre προσαρμογή στο σκότος

400000035

4,49

68

Οφθαλμοδυναμομέτρηση

400000039

2,26

69

Τονογράφημα

400000041

2,26

70

Ηλεκτροτανογραφία

400000042

5,46

71

Τονομέτρηση (ΠΔ 157/74)

400000045

2,26

72

Οπτικός νυσταγμός

400000058

2,41

73

Ορθοπτική άσκηση

400000060

2,41

74

Προσαρμογή στο σκότος

400000062

3,17

75

Τεστ υδροποσίας

400000067

2,91

76

Λογοπεδική εξέταση

540043002

4,75

77

Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία)

540043006

6,63

78

Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας

540043007

2,88

79

Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση

540043008

2,88

80

Βρογχιακά συρίγγια

540046001

19,81

81

Τραχειοβρογχοσκόπηση

540046002

6,63

82

Βιοψία βρόγχων

540046005

8,01

83

Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψης αντανακλαστικών

540048001

2,88

84

Πλύση ωτός απλή

540050006

2,26

85

Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς

540050007

2,26

86

Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν

540050008

2,88

87

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον προ κόπωσης

220000002

5,22

88

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ’ οίκον μετά κόπωση

220000003

5,22

89

Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser)

220000005

4,05

90

Ορθοδιάγραμμα καρδιάς

220000007

4,05

91

Βαλληστοκαρδιογράφημα

220000010

4,05

92

Φωνοκαρδιογράφημα

220000012

2,88

93

Σφυγμογράφημα

220000013

3,43

94

Κινηματοαγγειογραφία

220000016

12,33

95

Ανυσματοκαρδιογράφημα

220000026

5,02

96

Κορυφοκαρδιογράφημα

220000027

2,96

97

Καρωτιδογράφημα

220000028

2,96

98

Ψυχοθεραπεία: α) Ναρκοανάλυση

270000016

4,05

99

Ηλεκτροσόκ: α) Στο ιατρείο

270000018

4,05

100

Ηλεκτροσόκ: β) Στο σπίτι

270000019

4,05

101

Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρυοπηξίας

270000022

128,48

102

Υπνοθεραπεία

270000023

4,49

103

Κοιλιογραφία εγκεφάλου

270000025

5,46

104

Ηλεκτρομυογραφική εξετάση – Δοκιμασία DESMEDT: γ) Ηχοεγκεφαλογράφημα

270000030

5,46

105

Ρεογράφημα – Ρεοεγκεφαλοφράφημα

270000033

5,46

106

Ινσουλινοθεραπεία

270000034

4,49

107

Χαρτογράφηση εγκεφάλου

270000040

35,22

108

Ανάλυση μυϊκού έργου ισχύος

270000047

78,47

109

Ανάλυση κίνησης αυχενικής μοίρας

270000048

87,84

110

Ανάλυση κίνησης οσφυϊκής μοίρας

270000049

87,84

111

Αφαίρεση επιδέσμου μικρού

380000001

0,65

112

Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου

380000002

1,2

113

Τοποθέτηση γύψου Πυελο-Μηρο-Κνημο-Ποδικού

380007001

15,55

114

Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση

380007002

6,63

115

Τοποθέτηση γύψου Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού

380009002

5,22

116

Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση

380019002

5,22

117

Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών λεκάνης

380023001

8,01

118

Τοποθέτηση γύψινου στηθοδέσμου επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης

380041001

12,97

119

Ανάταξη καταγμάτων κλειδός

380047001

6,63

120

Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης

380047002

8,01

121

Ανάταξη καταγμάτων πλευρών

380047003

2,88

122

Τοποθέτηση γύψου Θωρακο-Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού

380049001

5,22

123

Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης

380049002

4,05