ΕΟΠΥΥ. Πως πληρώνονται στους ασφαλισμένους οι ψυχοθεραπείες

ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2023
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3A/Φ 115/15 οικ. 20956

«Διευκρινίσεις αναφορικά με το άρθρο 42 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ»

Στο άρθρο 42 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ4898/τ Β/1-11-2018), καθορίζεται ότι στους δικαιούχους που δεν παρακολουθούν ή δεν έχουν ενταχθεί εκ παραλλήλου σε πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και χρήζουν ψυχοθεραπειών, δύνανται να αποζημιώνονται ψυχοθεραπείες (ατομική, ομαδική ή οικογενειακή), των οποίων ο μηνιαίος αριθμός συνεδριών προσδιορίζεται κατά είδος ψυχοθεραπείας και κατά διάγνωση (σύμφωνα με το ICD-10), στο ΦΕΚ 5704/τ Β/19-12-2018, το οποίο αποτελεί παράρτημα του εν λόγω άρθρου.

Οποιοσδήποτε κωδικός ή υποκωδικός (ICD-10), δεν αναφέρεται στο παράρτημα του άρθρου 42, δε δύναται να αποζημιωθεί από τον Οργανισμό.

Η ιατρική γνωμάτευση για ψυχοθεραπείες, εκδίδεται μόνο από ψυχιάτρους.

Οι ψυχοθεραπείες εκτελούνται, χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου, από πτυχιούχους ψυχολόγους ειδικά εκπαιδευμένους προς τούτο και κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος ή από παιδοψυχίατρους και ψυχιάτρους.

Ψυχοθεραπείες αποζημιώνονται σε συμβεβλημένους παρόχους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν και όπου δεν υπάρχει συμβεβλημένος πάροχος, αποζημιώνονται απευθείας σε δικαιούχους.

Δεδομένου ότι ο Οργανισμός δεν έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις, η αποζημίωση της εν λόγω παροχής πραγματοποιείται απευθείας στους ασφαλισμένους με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση ιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου, συνταγογραφημένη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του σχετικού παραρτήματος (ΦΕΚ 5704/τ Β/19-12-2018).

β) Εξοφλητική Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του θεράποντα ιατρού.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599//86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ασφαλισμένος δεν παρακολουθεί και δεν έχει ενταχθεί εκ παραλλήλου σε πρόγραμμα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του ανωτέρω άρθρου, δεν εμπίπτουν στα προβλεπόμενα του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link) (https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης