ΕΟΠΥΥ. Παράταση ισχύος των γνωματεύσεων για χορήγηση οπτικών ειδών-γυαλιών

ΕΟΠΥΥ. Παράταση ισχύος των γνωματεύσεων για χορήγηση οπτικών ειδών-γυαλιών

Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για χορήγηση οπτικών ειδών-γυαλιών με ημερομηνία έκδοσης από 1/10/2018 έως και 31/10/2018, θα έχουν ισχύ έως και δύο μήνες μετά την έκδοσή τους από τον οφθαλμίατρο, αντί του ενός μήνα που ισχύει σήμεραΗ σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

Με γνώμονα τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων και προκειμένου για την ομαλή προσαρμογή στη νέα διαδικασία χορήγησης και αποζημίωσης οπτικών ειδών – γυαλιών οράσεως στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτή ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/15-06-2018, ο Οργανισμός σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Σε ότι αφορά τους δικαιούχους/πολίτες:

Ηλεκτρονικές γνωματεύσεις για χορήγηση οπτικών ειδών-γυαλιών με ημερομηνία έκδοσης από 1/10/2018 έως και 31/10/2018, θα έχουν ισχύ έως και δύο μήνες μετά την έκδοσή τους από τον οφθαλμίατρο, αντί του ενός μήνα που ισχύει σήμερα.

Σε ότι αφορά τα καταστήματα οπτικών:

– Διευκρινίζουμε ότι τα καταστήματα οπτικών που έχουν πιστοποιηθεί ή πρόκειται να πιστοποιηθούν, βάση της διαδικασίας που ορίζεται στην από 27/9/2018 Ανακοίνωση του Οργανισμού, μπορούν να υποβάλουν συγκεντρωτικά τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πληρωμής, μαζί με το συγκεντρωτικό τιμολόγιο, με ημερομηνία από 1/10/2018 έως και 20/11/2018, ακόμη και στην περίπτωση που η πιστοποίηση του καταστήματος είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας απόδοσης των οπτικών ειδών-γυαλιών στους δικαιούχους .

Η ανακοίνωση

Επισημαίνεται ότι, η νέα διαδικασία αποζημίωσης για οπτικά (αποζημίωση γυαλιών οράσεως) χωρίς προπληρωμή τέθηκε σε εφαρμογή την 1/10/2018.

Συγκεκριμένα:ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ

Σε ότι αφορά τους δικαιούχους / πολίτες:

– Ο οφθαλμίατρος εκδίδει την ηλεκτρονική γνωμάτευση και εκτυπώνει για τον πολίτη τη βεβαίωση πληρωμής η οποία αναγράφει τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και το ανώτατο ποσό αποζημίωσης που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα 100 ευρώ.

– Η γνωμάτευση θα πρέπει να εγκριθεί και να σφραγιστεί, από ελεγκτή γιατρό, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα.

– Στη συνέχεια ο πολίτης προσκομίζοντας τη γνωμάτευση σε ένα κατάστημα οπτικών λαμβάνει τα γυαλιά της επιλογής του και πληρώνει, αντί χρηματικού αντιτίμου, με τη βεβαίωση πληρωμής, μέχρι του ποσού των 100 ευρώ, (ανώτατο ποσό αποζημίωσης)

Σε ότι αφορά τα καταστήματα οπτικών:

– Τα καταστήματα οπτικών θα πρέπει να αποκτήσουν λογαριασμό συναλλαγής με τον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή κωδικούς ΔΑΠΥ, προκειμένου να συνδέονται από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr).

Συγκεκριμένα στο σύνδεσμο

«Επαγγελματίες» — «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρόχων υγείας» – «eΔΑΠΥ» —«Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων»

θα πρέπει να πραγματοποιήσουν

«Εγγραφή Χρήστη», εκτυπώνοντας παράλληλα και το σχετικό παραστατικό εγγραφής .

– Ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταστήματος παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) του παραστατικού εγγραφής, το οποίο και έχει εκτυπώσει κατά την «Εγγραφή Χρήστη»,

β) της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής

γ) των στοιχείων υγειονομικού υπεύθυνου (Αρ. Πρωτοκόλλου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος-Ημερομηνία).

– Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που αυτά υποβληθούν από πρόσωπο πέραν του νόμιμου εκπροσώπου, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση με θεώρηση από αρμόδια αρχή.

– Εν συνεχεία ενεργοποιούν τον κλειδάριθμο από την επιλογή Ενεργοποίηση Χρήστη στον ίδιο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας.

–  Τα καταστήματα οπτικών ειδών θα κρατούν και θα υποβάλουν συγκεντρωτικά ανά μήνα τις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις πληρωμής, μαζί με το συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

Η υποβολή αυτών των δαπανών θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι την 20 ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα.

Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας είναι η 1/10/2018, ενώ θα παραλαμβάνονται αιτήματα ασφαλισμένων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ μέχρι την 30/11/2018, για ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τις 30/09/2018.

Ο νόμος που προβλέπει τις παραπάνω ρυθμίσεις για τα οπτικά – γυαλιά οράσεως