ΕΟΠΥΥ. Τιμές αποζημίωσης για τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά

ΕΟΠΥΥ. Τιμές αποζημίωσης για τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά. Επιβολή κυρώσεων για πρόσθετη χρέωση στους ασθενείς

Καθορισμός τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (Αριθμ. οικ. 40025 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3491/05.10.2017)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζει:

Την έγκριση των τιμών αποζημίωσης των υλικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους συνημμένους Πίνακες (7).«Σε περίπτωση που υπάρξει πρόσθετη χρέωση στους ασθενείς, λόγω της μείωσης των τιμών, ο Οργανισμός θα προχωρά στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί»

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τις τιμές αποζημίωσης για τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά

Σχετικά: