Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε Πολίτες με χαμηλά εισοδήματα

Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε Πολίτες με χαμηλά εισοδήματα

οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την αντιμετώπιση των ενεργειακών τους αναγκών

Νόμος 4508/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 200/22.12.2017
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων – Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

Άρθρο 36
Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος1. Με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθεί η μεταφορά εντός του 2017 στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 2, διατίθεται ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ως εφάπαξ ειδικό βοήθημα, για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, όπως αυτά θα προσδιοριστούν στην κοινή απόφαση της παραγράφου 3, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την αντιμετώπιση των ενεργειακών τους αναγκών.

2. Για το σκοπό αυτόν, συστήνεται ειδικός λογαριασμός επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος με διαχειριστή τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), προκειμένου να μεταφερθεί το ως άνω ποσό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του 2017.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιούχοι, τα κριτήρια, το ύψος και η κατανομή του ποσού του ειδικού βοηθήματος, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος ελέγχου των δικαιούχων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ