Επανέρχεται το παλαιό σύστημα εξέτασης υποψηφίων για την άδεια οδήγησης

Επανέρχεται το παλαιό σύστημα εξέτασης υποψηφίων για την άδεια οδήγησης

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή
Με το νομοσχέδιο καταργούνται οι ρυθμίσεις για τους νέους υποψήφιους οδηγούς και τους ηλικίας άνω των 74 ετών, καθώς και για τις σχολές οδηγών, επανέρχεται σε ισχύ το παλαιό σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών, αλλά παράλληλα συστήνεται επιτροπή, η οποία το αργότερο εντός εννέα μηνών θα συντάξει νέο, σύγχρονο και εφαρμόσιμο σύστημα σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταργείται επίσης η υποχρεωτική επανεξέταση των οδηγών με ηλικία άνω των 74 ετών για να υπάρχει εναρμόνιση με ότι ισχύει σε σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκροτούνται όμως εκ νέου οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές, προκειμένου να υπάρχει ουσιαστικότερος ιατρικός έλεγχος των ηλικιωμένων.

Με το ίδιο νομοσχέδιο καταργείται η καθολική απαγόρευση κίνησης των ελαφρών και βαρέων τετράτροχων μοτοσυκλετών (γουρούνες) που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα έως 125 κυβικά εκατοστά, σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους όπου εφαρμόζεται ο Κ.Ο.Κ., δεδομένου ότι έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε..

Κάθε Δήμος ή Περιφέρεια, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, έχουν δυνατότητα να θέτουν περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.

Διάταξη που ενδιαφέρει προφανώς ιδιαίτερα τις τουριστικές περιοχές, όπου ενοικιάζονται μοτοσυκλέτες αυτού του είδους ιδίως τους θερινούς μήνες.

Επιπλέον, όπως συζητήθηκε στο σημερινό υπουργικό Συμβούλιο, θεσπίζονται ουσιαστικοί έλεγχοι για την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς στο σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα αυτό.