Επιστροφή πιστωτικών γραμματίων e-ΕΦΚΑ 2022

Ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας (ΔΣΑ)

Σύμφωνα με μήνυμα που εστάλη στην πλατφόρμα εισφορών μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ (επισυναπτόμενη Φωτο 1) η επιστροφή των πιστωτικών γραμματίων του έτους 2022 θα λάβει χώρα την 31.1.2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση (και σύμφωνα με νομοθετική πρόβλεψη) είναι πλέον η υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι 19.1.2023 ακολουθώντας την εξής πορεία:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων

Περισσότερα καθώς και οδηγίες (βήμα βήμα με εικόνες) μπορείτε να δείτε στον επισυναπτόμενο σχετικό οδηγό που συνέταξε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος