Εποχικό προσωπικό Κατασκήνωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Υγείας 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2161741

Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Κατασκήνωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, έτους 2016