ΕΡΤ ΑΕ. Πρόσληψη τριών ασκούμενων δικηγόρων

ΕΡΤ ΑΕ. Πρόσληψη τριών ασκούμενων δικηγόρων

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ