ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ – ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες