Ευρήματα έρευνας της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, σχετικά με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής

Σύμφωνα με έρευνα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζονται σε διαδραστική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ΚΤΠ

http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/#