Ευρωεκλογές 2014. Δικαστικοί Αντιπρόσωποι. Βοηθητικά αρχεία διαλογής

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις Ευρωεκλογές 2014 από τον Άρειο Πάγο

Η ανακήρυξη σε πρωτότυπη μορφή και σε αρχείο Excel
Η υπ’ αρ. 70/2014 διορθωτική απόφαση της Ανακήρυξης

 

Βοηθητικά αρχεία για την συμπλήρωση των βιβλίων των δικαστικών αντιπροσώπων με βάση την ανακήρυξη:

(Προσοχή, τα παρακάτω δεν αντικαθιστούν τα επίσημα έντυπα)

 

Διαλογής Συνδυασμών

 

Διαλογής Υποψηφίων

 

Πρακτικό Νο 2