Ευρωεκλογές 2014. Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής

ευρωεκλογές 2014Αριθμ. 16138 – ΦΕΚ Β 1014 – 23.04.2014

Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (Α΄ 146) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89).
2. Το Π.Δ. 58/2014 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (Α΄ 101).
3. Τις προτάσεις των κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Βουλή, με τις οποίες ορίστηκαν οι εκπρόσωποί τους που θα μετέχουν στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε τη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, η οποία αποτελείται από τους εκπροσώπους των παρακάτω κομμάτων, ως ακολούθως:

Α΄ Τακτικά Μέλη:
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.), Κωνσταντίνος Τσιμάρας
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ), Κωνσταντίνος Πουλάκης
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Νικόλαος Σαλαγιάννης
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, Γεώργιος Αναγνωστάκος
5. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, Παύλος Κτιστάκης
6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Χρήστος Μαυροκεφαλίδης
7. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, Γιάννης Γκιόκας
8. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.), Νικόλαος Σαλαβράκος
9. Οικολόγοι Πράσινοι, Βαγγέλης Ντούβλης

Β΄ Αναπληρωματικά Μέλη:
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.), Επαμεινώνδας Λεκέας
2. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥΡΙΖΑ), Ιωάννης Θεωνάς
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), Πολυχρόνης Θωμόπουλος
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, Ηλίας Γιολδασέας
5. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, Μιχαήλ Γιαννόγκωνας
6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Χρήστος Πετράκος
7. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, Βασίλης Δημόπουλος
8. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.), Κωνσταντίνος Σκανδαλάκης
9. Οικολόγοι Πράσινοι, Γιάννης Τσιρώνης

Στην Επιτροπή μετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών, ως Πρόεδρος αυτής.

Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η διατύπωση γνώμης για τον καθορισμό του ποσού της εκλογικής χρηματοδότησης προς τα δικαιούχα πολιτικά κόμματα, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 1 του Ν. 3023/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4255/2014.

β) Η υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3023/2002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 23 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ