Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΟΑΕΕ

Αθήνα, 25 – 09 -2014

ΟΑΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ανεξάρτητα Επαγγελματικής Έδρας ή Κατοικίας

Ο ΟΑΕΕ στα πλαίσια της απλοποίησης των διαδικασιών και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες ενημερώνει τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους ότι θα μπορούν πλέον να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα ανεξάρτητα από την ταχυδρομική διεύθυνση της επαγγελματικής έδρας ή της κατοικίας τους για την εκτύπωση των κατωτέρω:

– Βεβαίωση Εισφορών Ασφαλισμένων

– Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (εφόσον έχει καταβληθεί το σύνολο των εισφορών μηχανογραφικά )

– Βεβαίωση Αποδοχών Συνταξιούχου

– Τρίμηνα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων

– Απόδοση Κλειδάριθμου

– Κατάσταση Οφειλόμενων Εισφορών

– Κατάσταση Πληρωμένων Αποδείξεων Ασφαλισμένων

– Εκτύπωση ταχυπληρωμής

– Βεβαίωση περί μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ

Σχετικά: Απευθείας εκτύπωση των βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω των ΚΕΠ