ΙΔΕΠ Θεσσαλονίκης. Πρόσληψη χημικού μηχανικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες Υβριδικές Διεργασίες Ενεργού Άνθρακα-Οξείδωσης Fenton για την επεξεργασία νερού (Aquaferac)» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες