Ειδική άδεια ξεναγήσεως σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 259/2016
Θέμα
Ερωτάται αν το περιεχόμενο της βεβαίωσης του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, περί έλλειψης η μη ξεναγού δυναμένου να ξεναγήσει σε ορισμένη γλώσσα, είναι δεσμευτικό για το αρμόδιο όργανο να χορηγήσει την ειδική κατ’ εξαίρεση άδεια ξεναγήσεως του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.710/1977 «Περί Ξεναγών» ή η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, βασιζόμενη στα υπάρχοντα επίσημα στοιχεία, που τηρούνται από την ερωτώσα υπηρεσία και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Απάντηση
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, ότι η βεβαίωση που χορηγεί το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών περί της έλλειψης ή μη ξεναγού δυναμένου να ξεναγήσει στην Ελλάδα σε ορισμένη γλώσσα, αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, με συνέπεια, σε περίπτωση εκδόσεως σχετικής βεβαιώσεως με αρνητικό περιεχόμενο, δηλαδή ότι δεν υφίσταται έλλειψη ξεναγού δυναμένου να ξεναγήσει σε ορισμένη γλώσσα, ο Γενικός Γραμματέας, στερούμενος σχετικής αρμοδιότητας, δεν μπορεί να χορηγήσει ειδική άδεια σε πρόσωπο που δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 710/1977, ως ισχύει, αλλά έχει αποδεδειγμένη άριστη γνώση της γλώσσας.