Ίδρυση σχολής προπονητών καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη

Ίδρυση σχολής προπονητών καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/10729/782/165/115 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 446/16.02.2017
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Αθήνα.Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/10934/819/171/117 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 446/16.02.2017
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην Πάτρα.

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/10841/806/170/116 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 446/16.02.2017
Ίδρυση Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη.

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/10841/806/170/116/16-1-2017 (ΦΕΚ ΦΕΚ 445/Β ́/16-2-2017) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ Κατηγορίας, που θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη, η οποία ορίζεται στις 28/2/2019.

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει. (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 759/05.03.2018)