Ιδρύσεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Γυμνασίων και Λυκείων

Αριθμ. 117393/Δ4 – ΦΕΚ Β 2099 – 31.07.2014

Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκειακών Τάξεων και Ορισμός και Συγχωνεύσεις Εργαστηριακών Κέντρων.

ΦΕΚ Β 2099 (κατά Περιφερειακή Διεύθυνση)