Θέσεις προπτυχιακού προγράμματος Διοίκηση Τουρισμού του ΕΑΠ

Θέσεις προπτυχιακού προγράμματος Διοίκηση Τουρισμού του ΕΑΠ

Αριθμός παρεχόμενων θέσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση Τουρισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ανά εξάμηνο εισαγωγής)Αριθμ. απόφ. 375/2.2 ακ./29.3.2018 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1496/02.05.2018
Καθορισμός αριθμού παρεχόμενων θέσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση Τουρισμού» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
αποφασίζει:

1. Τον καθορισμό του αριθμού παρεχόμενων θέσεων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διοίκηση Τουρισμού» στις 600 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (300 ανά εξάμηνο εισαγωγής)

2. Τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού παρεχόμενων θέσεων σε ποσοστό 5% επιπλέον και συγκεκριμένα 30 θέσεις (15 ανά εξάμηνο εισαγωγής) για υποψήφιους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις,  οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Θέσεις προπτυχιακών προγραμμάτων 2018-2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως