Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην Κάλυμνο

Αριθ. Απαγ. Δ/ξης: 2/2016 – ΦΕΚ B 2155 – 12.07.2016
Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή «Βαθύ – Τούρτουρα – Πόθια», νήσου Καλύμνου