Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Σοφία Βούλτεψη
2109098600-2
2103385310
2109098603
2108826166
 
Επίσημη ιστοσελίδα
— 
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,
TK 10163, Καλλιθέα.
ministerofpressgmail.com