Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γεώργιος Ορφανός
 2310379403
2310263332
 
Επίσημη ιστοσελίδα
— 
Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54123.
ministermathra.gr