Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Κωνσταντίνος Τασούλας
2131322647-650
 2108201435
Επίσημη ιστοσελίδα
 
 
— 
Μπουμπουλίνας 20-22
minoffculture.gr
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ιωάννης Ανδριανός
2131317103-5 2131316601
Ανδρέα Παπανδρέου 37
ΤΚ 15180 Αθήνα
[email protected]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αγγελική Γκερέκου
2131322627
2131322631
2131322503
2108201452
depminoffculture.gr