Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ανδρέας Λοβέρδος
2103443611
2103443644
2103443514
 
2103443865
2103442887
Επίσημη ιστοσελίδα
Ταχυδρομική δ/νση:
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Μαρούσι,
TK 15180.
Φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
 —
ministerminedu.gov.gr
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος
2103443523
2103443676
2103442882
Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, T.K. 15180.
yfgramademminedu.gov.gr
Κωνσταντίνος Κουκοδήμος
2103443517
2103443525
2103443383
Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, T.K. 15180.
kkoukodimosminedu.gov.gr