Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γεώργιος Καρασμάνης
2102124280
2102124392
2102124181
2105237904
Επίσημη ιστοσελίδα
Ταχυδρομική δ/νση:
Αχαρνών 2, Αθήνα,
TK 10176.
minister-mailboxhq.minagric.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Παρασκευάς Κουκουλόπουλος
2102124220
2102124128
2102124377
2105230472
Αχαρνών 2, Αθήνα, TK 10176.
[email protected]