Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112/2014 – ΦΕΚ A 179 – 29.08.2014
Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού