Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 96 Τ.Κ 11527 ΑΘΗΝΑ Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 7767000
 
Γραφείο Σχέσεων Κράτους Πολίτη
Τηλ. (+30) 210 7767055 Λεωφ. Μεσογείων 96 Τ.Κ 11527 ΑΘΗΝΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χαράλαμπος Αθανασίου
2107708961
2107709660 
2107755835
Επίσημη ιστοσελίδα
Ταχυδρομική δ/νση:
Μεσογείων 96, Αθήνα,
TK 11527.
Grammateiajustice.gov.gr

 

Tηλεφωνικός Κατάλογος της Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής (e-book)