Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης
2106454347-9
2106427520
Χαριλ. Τρικούπη 182 
Τ.Κ.10178, Αθήνα.
secminggde.gr
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μιχαήλ Παπαδόπουλος
2106508932
2106508822
2106508024
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Παπάγου.
yfyp-gryme.gov.gr