Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104/2014 – ΦΕΚ A 171 – 28.08.2014
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού