ΙΚΑ. Απογραφή και Ασφαλιστική Ικανότητα Έμμεσα Ασφαλισμένων 2018

ΙΚΑ. Απογραφή και Ασφαλιστική Ικανότητα Έμμεσα Ασφαλισμένων 2018

Aπογραφή εμμέσων μελών (σύζυγο και τέκνα) και αυτόματη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το 2018Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εν όψει του νέου ασφαλιστικού έτους 2017-2018 και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του, καλεί όλους τους εργαζόμενους -συνταξιούχους- ανέργους, οι οποίοι δεν έχουν απογράψει τα προστατευόμενα μέλη τους (σύζυγο και τέκνα), που είναι καταχωρημένα στο οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, όπως προβούν στη διαδικασία απογραφής μέσω της ηλεκτρονικής μας υπηρεσίας

Η εν λόγω απογραφή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής / διαλειτουργικής υπηρεσίας μας με τίτλο Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων, που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους – Συνταξιούχους).

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται άμεσα, απαλλάσσοντας, όσους την επιλέγουν, από την υποχρέωση να επισκεφθούν τα Υποκαταστήματά μας και την προσκόμιση δικαιολογητικών, που απαιτεί η χειρόγραφη διαδικασία απογραφής και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας.

Πως μπορώ να δω αν το Βιβλιάριο Υγείας είναι θεωρημένο

Λειτουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής προστατευομένων μελών (σύζυγος και τέκνα) και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες θέτει σε εφαρμογή για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του δυο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

    • Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων.
    • Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Βασικός στόχος είναι να μην απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Μέσω των Υπηρεσιών αυτών:

    • Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων, παρέχεται η δυνατότητα απογραφής (απόδοση Αριθμού Μητρώου ασφαλισμένου ΑΜΑ) των έμμεσα ασφαλισμένων (σύζυγος και τέκνα) που είναι ήδη καταχωρημένα στο Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας, με παράλληλη απόδοση ασφαλιστικής ικανότητας (Ηλεκτρονική θεώρηση Βιβλιαρίου Υγείας).
    • Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης στον ασφαλισμένο για την απόδοση του Αριθμού Μητρώου των μελών του (σύζυγος και τέκνα) που είναι ήδη καταχωρημένα στο Οικογενειακό Βιβλιάριο Υγείας και την παράλληλη απόδοση της Ασφαλιστικής Ικανότητας.Για την πρόσβαση στις ανωτέρω Υπηρεσίες απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η πιστοποίηση του ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Υπηρεσία – Πιστοποίηση Ασφαλισμένου.

Υπηρεσία – Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων.

Υπηρεσία – Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας.

Στην Ενότητα Βοηθήματα υπάρχει σχετικό υλικό (Οδηγίες χρήσης και οπτικοακουστικό υλικό για την χρήση των υπηρεσιών “Απογραφή και Απόδοση Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσα Ασφαλισμένων” και “Εξέλιξη Αιτήματος Απογραφής και Απόδοσης Ασφαλιστικής Ικανότητας”.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην υπηρεσία, επικοινωνήστε μέσω της σελίδας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ