Ατμοσφαιρική ρύπανση live. Δείτε τις περιοχές

Ατμοσφαιρική ρύπανση live. Δείτε τις περιοχές

σε πραγματικό χρόνο από την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα μετρήσεων ποιότητας αέρα

 

Στις επιβαρυμένες περιοχές με υψηλές τιμές PM2.5 αν οι κάτοικοι πρέπει να εξέλθουν των κατοικιών τους να χρησιμοποιούν μάσκες N95, ΚΝ95 ή FFP2, που παρέχουν προστασία από τα σωματίδια PM2.5, και να ακολουθούν τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας

  

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα μετρήσεων ποιότητας αέρα PurpleAir:

Real-time Air Quality Monitoring που στηρίζεται στην νέα γενιά αισθητήρων «Internet of Things».

 

Οι μονάδες είναι σε μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο.

 

Οι τιμές που εμφανίζονται είναι αβαθμονόμητες και πρέπει να διαιρεθούν με έναν παράγοντα 1.8 περίπου

 

Μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο τις τιμές του PM2.5 στην διεύθυνση:

 

https://www.purpleair.com/map?opt=1/mPM25/a10/cC0#10.21/38.021/23.7292