ΙΚΑ. Δικαιολογητικά στις περιπτώσεις αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα

Δικαιολογητικά στις περιπτώσεις αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα (Αρθρο 8 Ν.Δ. 4202/61)

Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

  • Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα.
  • Έλεγχος χρονικών προϋποθέσεων για την έκδοση του βιβλιαρίου ασθενείας, ατομικού και τυχόν οικογενειακού.
  • Μία φωτογραφία πρόσφατη.
  • Την ταυτότητά του/της.
  • Έγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ).

Ασφάλιση σε άλλο Ταμείο

  • Βεβαίωση διαγραφής από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • Ακύρωση του βιβλιαρίου ασθενείας ατομικού και οικογενειακού.