Ηλεκτρονικά η έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης

Ηλεκτρονικά η έκδοση των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης

Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης ηλεκτρονικά από govgr

Τη δυνατότητα να εκδίδουν αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης από τον υπολογιστή ή το κινητό τους έχουν οι πολίτες, μέσω της πλατφόρμας reg.services.gov.gr

Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά εμπλουτίζουν τη λίστα των εγγράφων που εκδίδονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας,  δηλαδή τα πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet

Σε σύντομο χρόνο θα διατίθενται επίσης για έκδοση μέσω της πλατφόρμας τόσο το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, όσο και το απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Η υπηρεσία παρέχεται με τη συνεργασία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Διευκρινίζεται ότι αυτήν τη στιγμή τα διαθέσιμα προς έκδοση αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων είναι όσα έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί μετά τις 8/5/2013.

Για τα προγενέστερα αυτής της ημερομηνίας αποσπάσματα πρόκειται να ανακοινωθεί εναλλακτική διαδικασία έκδοσης.

Περαιτέρω, από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά τόσο για τους ίδιους προσωπικά, όσο και για τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Έτσι, δίνεται τέλος σε μια σημαντική εκκρεμότητα για τους γονείς, καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά δημοτολογίου και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για όσα πρόσωπα μέχρι 18 ετών είναι συνδεδεμένα στο ΑΦΜ τους.

Μέσα σε τρεις εβδομάδες λειτουργίας, το reg.services.gov.gr έχει εκδώσει περισσότερα από 66.000 πιστοποιητικά δημοτολογίου. Υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση εκδίδονται κατά προσέγγιση 5.900.000 πιστοποιητικά δημοτολογίου και 550.000 αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων στη χώρα. Από αυτά, περίπου τα μισά αφορούν σε νέα γεγονότα ζωής ενώ τα άλλα μισά αποτελούν επανέκδοση ληξιαρχικών πράξεων.
Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιες ληξιαρχικές πράξεις μπορώ να αναζητήσω ηλεκτρονικά;
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά.

2. Τα στοιχεία μου που εμφανίζονται στο gov.gr είναι λανθασμένα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη.
Τα στοιχεία σας αντλούνται από το φορολογικό μητρώο. Τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου είναι αυτά που εμφανίζονται στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Φυσικού Προσώπου (Ε1). Αν κάποιο από τα στοιχεία σας είναι λάθος ή είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να το διορθώσετε στη ΔΟΥ σας.

3. Προσπαθώ να βγάλω απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης και μου βγάζει μήνυμα «Δε βρέθηκε Λ.Π. στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών για τα δεδομένα στοιχεία πολίτη.»
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικες πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά. Η ληξιαρχική πράξη που ζητήσατε μπορεί να εκδοθεί μόνο από το Δήμο. Είτε δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία σας στο Μητρώο πολιτών, είτε έχετε λανθασμένα στοιχεία στο φορολογικό μητρώο. Αν μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το gov.gr τότε τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου είναι σωστά και το πρόβλημα εντοπίζεται στα στοιχεία σας στην ληξιαρχική πράξη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο σας. Αν κάποιο από τα στοιχεία σας στο φορολογικό μητρώο είναι λάθος ή είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να το διορθώσετε στη ΔΟΥ σας.

4. Προσπαθώ να βγάλω απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης και μου βγάζει μήνυμα «Η ληξιαρχική πράξη που εντοπίστηκε δεν είναι διαθέσιμη για ηλεκτρονική χορήγηση. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Ληξιαρχείο του Δήμου σας για λεπτομέρειες.»
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικες πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά. Η ληξιαρχική πράξη που αναζητήσατε έχει εκδοθεί πριν το 2013 και δεν έχει μεταβληθεί ή δεν εκδοθεί απόσπασμα για αυτήν. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και να εκδοθεί μία φορά από το Δήμο σας. Στην συνέχεια θα μπορείτε να το αναζητάτε και μέσω του gov.gr.

5. Μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά μου;
Ναι εφόσον είναι ανήλικα. Τα ενήλικα τέκνα μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις με τους δικούς τους κωδικούς.

6. Πώς μπορώ να επαληθεύσω την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης;
Για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε είτε να σαρώσετε τον κώδικα QR Code που απεικονίζεται πάνω πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη είτε να μεταβείτε στην υπηρεσία «Έλεγχος εγκυρότητας» του gov.gr και να εισάγετε το χαρακτηριστικό ασφαλείας.

7. Μπορώ να προσκομίσω το πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη σε οποιαδήποτε υπηρεσία;
Το πιστοποιητικό ή το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

8. Το πιστοποιητικό και η ληξιαρχική πράξη που εκδίδω έχει την ίδια ισχύ με την έντυπη;
Ναι. Το πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με την έντυπη.

Μετάβαση στην πλατφόρμα https://reg.services.gov.gr/