Ηλεκτρονικά εκκαθάριση και είσπραξη της αποζημίωσης νομικής βοήθειας

Νόμος 5049/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 152/14.09.2023
Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 – Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 22
Καθορισμός διαδικασιών εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης των δικαιούχων της νομικής βοήθειας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 3226/2004

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο μετά από τις λέξεις, «και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων,» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης με απευθείας πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο», β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι η διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης με απευθείας πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο δύναται να υλοποιούνται και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr).

Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω των μοναδικών κωδικών αυθεντικοποίησης που προβλέπονται για την είσοδο των χρηστών, στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης με απευθείας πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο και δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η είσοδος των χρηστών και η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Σχετικά: Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης