Συμβολαιογράφοι. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς πιστοποιητικό ΔΟΥ για τα μισθώματα

foros_akinitwnΔεν ισχύει η υποχρέωση συμβολαιογράφου σχετικά με το πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή την εγγραφή της υποθήκης. (Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου 81 του ν. 2238/1994)

——————————————————

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩN
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜ Α Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375315-6
FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1044256 ΕΞ 2014

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου 81 του ν. 2238/1994.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 ορίζεται ότι από 1.1.2014 ο ν.2238/1994 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν.

Συνεπώς, και οι υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, κλπ., που προβλέπονταν στο άρθρο 81 του ν. 2238/1994, έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014.

Ο Διευθυντής
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

———————-

Σχετικά:

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 

ΓΓΠΣ. Εφαρμογή ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για συμβολαιογράφους

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.