Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013

Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 

Σε ποιες διαδικασίες – συναλλαγές ακινήτων απαιτείται το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και πως χορηγείται. Οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

 

Αριθμ. Α. 1106 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1976/14-05-2021
Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)