ΓΓΠΣ. Εφαρμογή ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για συμβολαιογράφους

foros_akinitwnΓΓΠΣ
Ανακοίνωση
27/01/2014

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 27/01/2014, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία νέα εφαρμογή για τον έλεγχο εγκυρότητας και οριστικοποίησης ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ από συμβολαιογράφους.
Μέσω της εφαρμογής αυτής, δίνεται η δυνατότητα σε πιστοποιημένους συμβολαιογράφους, να ανακτήσουν, ελέγξουν και οριστικοποιήσουν τα ηλεκτρονικά εκδοθέντα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ.