Ηλεκτρονικά η ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες

Αριθμ. 150022 ΕΞ 2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 6008/16.10.2023
Διαπίστωση έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον μηχανισμό του Κώδικα Δεοντολογίας του νόμου 4224/ 2013 (Α’ 288).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ IΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
διαπιστώνει:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4818/ 2021 (Α’ 124), την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον μηχανισμό του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 (Α’ 288). Αναφορικά με τη λειτουργία της και τη διαδικασία υποβολής αίτησης διεξαγωγής ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 39 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) και στην υπό στοιχεία 145947ΕΞ2023/10.10.2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υποστηρίζει τον μηχανισμό του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 288)» (Β’ 5909)

 

 

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/exodikastikos-mekhanismos-ruthmises-opheilon

 

Μπορείτε εσείς ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλος σας, να αιτηθείτε εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εάν οφείλετε συνολικά πάνω από 1.000€, προς:

  • χρηματοδοτικούς φορείς
  • το δημόσιο
  • φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η αίτηση αξιολογείται από τους χρηματοδοτικούς φορείς που υποβάλλουν, μέσω της Πλατφόρμας, πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. Εάν συναινέσετε στην πρόταση, συνάπτεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές σας.

Η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται υπό προϋποθέσεις «αυτοματοποιημένα».
Σημειώστε πως την αίτηση υποβάλλετε τόσο εσείς, όσο και αυτοί που έχετε συμπεριλάβει: σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος ή συνοφειλέτης.

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ιδιότητες (αιτών, σύμβουλος, σύζυγος, εξαρτώμενο μέλος ή συνοφειλέτης) που ισχύουν για το πρόσωπό σας.

Για οποιοδήποτε ερώτημα, συνδεθείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε «Βοήθεια» και στη συνέχεια «Ερωτήματα».

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης