Ηλεκτρονικά τα αριθμημένα εισιτήρια στον επαγγελματικό αθλητισμό

Αριθμ. ΠΟΛ. 1218 – ΦΕΚ B 2230 – 15.10.2015
Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών / αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού

Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 – ΦΕΚ B 1801 – 20.08.2015
Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών / αριθμημένων εισιτηρίων σε αγώνες του επαγγελματικού αθλητισμού