Ημερομηνίες καταβολής μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού 2020

Ημερομηνίες καταβολής μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού 2020

Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2020

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ο ΕΚΟΕΜΣ ανακοινώνουν τις Ημερομηνίες Καταβολής του Μερίσματος και της Οικονομικής Ενίσχυσης αντιστοίχως για το έτος 2020Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2020

(1) Ο μήνας Ιανουάριος 2020 στις 3 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

(2) Ο μήνας Φεβρουάριος 2020 στις 30 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη.

(3) Ο μήνας Μάρτιος 2020 στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη.

(4) Ο μήνας Απρίλιος 2020 στις 30 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

(5) Ο μήνας Μάιος 2020 στις 29 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη.

(6) Ο μήνας Ιούνιος 2020 στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη.

(7) Ο μήνας Ιούλιος 2020 στις 29 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

(8) Ο μήνας Αύγουστος 2020 στις 30 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη.

(9) Ο μήνας Σεπτέμβριος 2020 στις 28 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή.

(10) Ο μήνας Οκτώβριος 2020 στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη.

(11) Ο μήνας Νοέμβριος 2020 στις 29 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη.

(12) Ο μήνας Δεκέμβριος 2020 στις 27 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.