Υπουργείο Εσωτερικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αργύρης Ντινόπουλος
2131364905-6
2131364401
Επίσημη ιστοσελίδα
Ταχυδρομική δ/νση:
Σταδίου 27, Αθήνα,
ΤΚ 10183.
ypourgosypes.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Θεόφιλος Λεονταρίδης
2131364931-3
2131364418
Σταδίου 27, Αθήνα,
ΤΚ 10183.
Anapl.ypourgosypes.gr
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γεώργιος Ντόλιος
 2131364020-2
 yfypourgosypes.gr