Υπουργείο Τουρισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Όλγα
Κεφαλογιάννη
2103736392
2103229537
Ταχυδρομική δ/νση:
Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 12Αθήνα
TK 10682.
ministermintour.gr