Υπουργείο Υγείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μαυρουδής Βορίδης
2105235815
2105235819
2105233798
2105235150
2105239101
Επίσημη ιστοσελίδα
Ταχυδρομική δ/νση:
Αριστοτέλους 17, Αθήνα,
TK 10187.
 —
ministeryyka.gov.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Λεωνίδας Γρηγοράκος
2105200406
2105230091
2105231707
depministeryyka.gov.gr
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου
2105239555
2105227977
Ταχυδρομική δ/νση: 
Αριστοτέλους 17, Αθήνα,
TK 10187.
yfypourgos2yyka.gov.gr