ΙΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη προσωπικού

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 2ου υποέργου”Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” του έργου “Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης και Σελλών» (κωδ. ΣΑ ΕΠ0188, κωδ. πράξης 2013ΕΠ01880017, κωδ. MIS 445863).

Το κείμενο της προκήρυξης