Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων

Περισσότερη και φθηνότερη ξυλεία φέτος στους κατοίκους των ορεινών περιοχών

Επείγουσα εγκύκλιος για την κατανομή καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες (Αθήνα, 06/11/2017)

Στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3665), που αφορά στη διάθεση των καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες, προβλέφθηκαν για πρώτη φορά και κριτήρια που αφορούν κλιματολογικά δεδομένα των παραδασόβιων κοινοτήτων για δικαιότερη κατανομή της ξυλείας.

Επειδή αυτή η απόφαση έχει για φέτος πιλοτικό χαρακτήρα και επειδή διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις των παραπάνω κοινοτήτων δεν υπάρχουν διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία από τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκδόθηκε άμεσα εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού η οποία δίνει λύση στο πρόβλημα της έλλειψης στοιχείων και της εξυπηρέτησης των δασικών αρχών και των δικαιούχων πολιτών.

Συγκεκριμένα καθορίζεται ότι,σε περίπτωση είτε αδυναμίας χρήσης, είτε μη ύπαρξης μετεωρολογικών δεδομένων της ΕΜΥ για τον υπολογισμό των ημερών ολικού και μερικού παγετού οι Δασικές υπηρεσίες δύνανται:· να αξιοποιήσουν αντίστοιχα δεδομένα άλλων σταθμών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη εγκεκριμένων μελετών της οικείας δασικής αρχής
· ή να χρησιμοποιήσουν δεδομένα σταθμών που έχουν εγκατασταθεί από

  • άλλους δημόσιους οργανισμούς
  • δημόσιες επιχειρήσεις
  • φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το Υπουργείο, επίσης, διευκρινίζει ότι με νεότερη εγκύκλιο που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες θα καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα ικανοποιηθούν οι πολίτες που είχαν παραλάβει με το προηγούμενο καθεστώς ξυλεία ατομικών αναγκών (ΦΕΚ Β 821), αλλά εντάσσονται πια στα νέα κριτήρια της ΥΑ του Οκτωβρίου (ΦΕΚ Β 3665).

Δείτε: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν καυσόξυλα

– – – – –
Υπογράφηκε (10-10-2017) Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί τα κριτήρια κατανομής επιπρόσθετης ξυλείας για ατομικές ανάγκες στις παραδασόβιες περιοχές της χώρας, εντάσσοντας νέες περιοχές και αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων.

Η απόφαση αυτή έρχεται να καλύψει τα αιτήματα πολλών περιοχών, ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας, που διαβιούν σε συνθήκες παρατεταμένου ψύχους και έχουν ανάγκη την παροχή επιπλέον ποσοτήτων καυσόξυλων για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Συγκεκριμένα, η παρούσα απόφαση πρόκειται να καλύψει κατοίκους σε περιοχές με ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως η Φλώρινα, τα Γρεβενά, το Νευροκόπι, το Παρανέστι και άλλες περιοχές. Ως κριτήρια θα λαμβάνονται και τα κλιματολογικά δεδομένα των περιοχών, όπως καταγράφονται στους σταθμούς μέτρησης σε όλη την Ελλάδα, ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη εφαρμογή για όλους τους ανθρώπους της Περιφέρειας που έχουν ανάγκη.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα, επιπλέον 50% ποσότητες καυσόξυλων ελάμβαναν μόνο κάτοικοι σε περιοχές που είχαν υψόμετρο μεγαλύτερο των 700 μ, καθώς και το Νευροκόπι. Η ποσότητα αυτή έφτανε έως το ανώτατο 18 χωρικά κυβικά μέτρα ξυλείας για κάποιες κατηγορίες κατοίκων (πχ κάτοικοι σε περιοχές μέσα σε δημόσια δάση).Με το παραπάνω, όμως, κριτήριο, περιοχές όπως η Φλώρινα με πολλές μέρες ολικού παγετού κάθε χρόνο, ήταν εκτός ρύθμισης, λόγω χαμηλότερου από τα 700 μ υψομέτρου. Με την παρούσα ρύθμιση λαμβάνονται υπόψη διαζευκτικά τα παρακάτω κριτήρια για την παροχή επιπλέον 50% ποσότητας καυσόξυλων:

· είτε οι κάτοικοι να διαβιούν σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 700 μ
· είτε οι κάτοικοι να διαβιούν σε περιοχές με ημέρες ολικού παγετού περισσότερες των 3 κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,
· είτε σε περιοχές με περισσότερους από 5 μήνες με τουλάχιστον μια ημέρα μερικού παγετού ανά μήνα κατά το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι ως ολικός παγετός χαρακτηρίζεται εκείνη η ημέρα που η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία είναι μικρότερη ή ίση του 0, ενώ μερικός παγετός υφίσταται όταν η ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία είναι μιας ημέρας είναι μικρότερη ή ίση του 0.

Επίσης, η απόφαση ρυθμίζει και το ποσό με το οποίο διανέμεται η ξυλεία αυτή στους κατοίκους και καθορίζεται ως 40% φθηνότερο των κανονικών τιμών με τις οποίες διανέμεται στις λοιπές περιοχές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση διανομής καυσόξυλων οξυάς στο δασόδρομο, το ποσό αγοράς για τον κάτοικο που διαμένει μέσα σε δημόσιο δάσος είναι 15,28 € ανά χκμ. Οι κάτοικοι που υπάγονται σε περιοχές που ισχύει ένα από τα παραπάνω τρία κριτήρια θα αγοράζουν σε αυτό το παράδειγμα την ξυλεία 9,17 €/χκμ.

Με την απόφαση αυτή η κυβέρνηση εξασφαλίζει την πρόσβαση σε περισσότερη και φθηνότερη ξυλεία για τις ανάγκες θέρμανσης των ορεινών οικισμών και των περιοχών της χώρας με πολλές ημέρες ψύχους και χαμηλές θερμοκρασίες.

Αριθμ. 161972/2548 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3665/18.10.2017
Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 151364/675/21-2-2017 (ΦΕΚ 821 Β ́) απόφαση, ως προς την παράγραφο Α. 2, σημείο 5, εδάφιο πρώτο, ως ακολούθως:
«Ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους και λοιπούς δικαιούχους των ορεινών οικισμών που βρίσκονται είτε:
α) σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 700 μ., είτε β) σε περιοχές με ημέρες ολικού παγετού περισσότερες των τριών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε γ) σε περιοχές με περισσότερους από πέντε μήνες με τουλάχιστον μία ημέρα μερικού παγετού ανά μήνα κατά το προηγούμενο έτος, η ποσότητα των καυσόξυλων αυξάνεται κατά 50% και η τιμή μειώνεται κατά 40% για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων.
Τα μετεωρολογικά δεδομένα για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου θα λαμβάνονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 151364/675/21-2-2017 (ΦΕΚ Β ́/821) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. 161972/2548 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3665/18.10.2017)

– – –

Οι προηγούμενες σχετικές αποφάσεις

Αριθ. 151364/675 – ΦΕΚ Τεύχος Β 821/15.03.2017
Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων

Για τα καυσόξυλα τα οποία:
1. Παράγονται απ’ ευθείας από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες ή δεσμεύονται από τους Α.Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 126/1986, για την κάλυψη ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων, κλπ. των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών,
2. κατάσχονται και δύνανται να διατεθούν από την οικεία δασική υπηρεσία για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των παραπάνω κατοίκων, σύμφωνα με την περίπτωση β ́ της παρ. 2 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ Α 7) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αριθ. 151363/674 – ΦΕΚ Τεύχος Β 821/15.03.2017
Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων

Καθορίζεται το τίμημα διάθεσης της τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής που παράγεται με αυτεπιστασία
από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες ή δεσμεύεται από τους Α.Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ.126/1986,
για την κάλυψη ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων, σχολείων, εκκλησιών, κλπ. των τοπικών ή δημοτικών
κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών