Κατάργηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης και γέννησης

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη (10.3.2024) στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής» ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μεταξύ των άλλων, ανέφερε και τα εξής:

«Η συγκέντρωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου σε μία και μόνο πλατφόρμα, στο gov.gr, και η ψηφιοποίηση όλων των νέων ήταν το πρώτο και πολύ σοβαρό βήμα μετασχηματισμού. Παράλληλα, έχουν γίνει βήματα μείωσης της γραφειοκρατίας και έχουν καταργηθεί διαδικασίες. Συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτές τις μέρες εισάγεται για συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου για το DSA ( Digital Service Act), κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης. Σε αυτό εντάσσουμε διατάξεις για την κατάργηση των δύο πιο δημοφιλών πιστοποιητικών, γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Να μη χρειάζεται ο πολίτης, δηλαδή, να κατεβάζει αυτά τα πιστοποιητικά και να στέλνει pdf στις υπηρεσίες. Οι ίδιοι οι φορείς θα αναζητούν τα απαραίτητα στοιχεία και θα τα παίρνουν από το Μητρώο Πολιτών. Και αυτό είναι μόνο η αρχή»

 

 

Με διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, καταργείται η έκδοση και προσκόμιση σε έντυπη μορφή, πιστοποιητικών που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Μητρώο Δικαιολογητικών Διοικητικών Διαδικασιών και είναι διαθέσιμα ψηφιακά, καθόσον αναζητούνται και αντλούνται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες αρχές

 

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Άρθρο 32
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατάργηση της έκδοσης δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών

1. Στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α 184) συστήνεται Ειδικό Μητρώο Δικαιολογητικών Διοικητικών Διαδικασιών (Μη.Δικ) στο οποίο καταγράφονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών. Η ένταξη δικαιολογητικών στο Μη.Δικ. γίνεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες αρχές θεσμοθέτησης διοικητικών διαδικασιών

2. Δικαιολογητικά που έχουν ενταχθεί στο Μη.Δικ. και είναι διαθέσιμα ψηφιακά αναζητούνται και αντλούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες αρχές είτε με τη χρήση ασφαλών διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interfaces – APIs), είτε μέσω των Θυρίδων Φορέων της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 26 του νόμου 4727/2020.

3. Δικαιολογητικά που έχουν ενταχθεί στο Μη.Δικ. και δεν είναι διαθέσιμα ψηφιακά αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες αρχές με κάθε πρόσφορο τρόπο

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης